UMÓW WIZYTĘ

Przodozgryz – objawy, przyczyny, leczenie.

Przodozgryz – objawy, przyczyny, leczenie

Przodozgryz jest stosunkowo rzadką wadą zgryzu, ale jednocześnie pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów ortodontycznych. W większości stwierdza się go już u dzieci i wtedy podejmuje leczenie, ale przodozgryz wymaga również interwencji ortodontycznej o dorosłych.

Czym jest przodozgryz?

Przodozgryz to wada zgryzu zaklasyfikowana do grupy przednio-tylnych (pozostałe rodzaje wad zgryzu to wady poprzeczne i pionowe). Inna nazwa przodozgryzu do doprzednia wada zgryzu, co już sugeruje, jaki jest objaw kliniczny. W przodozgryzie dochodzi do upośledzenia funkcji związanych z przeżuwaniem pokarmu, ale również osłabione zostają funkcje wokalne i oddechowe. Poza tym leczenie ortodontyczne pozwala odbudować estetykę twarzy.

Rodzaje przodozgryzu

Mechanizm powstawania przodozgryzu może być względnie zróżnicowany, ponieważ problem może wynikać z nieprawidłowego wzrostu szczęki i żuchwy lub samych zębów. W zależności od mechanizmu i rozległości obrazu klinicznego wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje tej wady zgryzu:

  • przodozgryz całkowity: doszło do wysunięcie całego dolnego łuku zębowego do przodu względem szczęki;
  • przodozgryz częściowy: dolny łuk zębowy wysunięty jest przed górny jedynie w swojej przedniej części;
  • przodozgryz rzekomy – gdy doszło do zahamowania doprzedniego wzrostu szczęki: tutaj prawidłowy łuk dolny jest wysunięty poprzez nieprawidłowy wzrost szczęki.

Objawy przodozgryzu

Objawy przodozgryzu są łatwe do rozpoznania, szczególnie jeśli wada jest zaawansowana. Są to wysunięcie dolnej wargi oraz wygładzenie naturalnej bruzdy wargowo-bródkowej. O ile te symptomy są jednoznaczne i charakterystyczne, o tyle niekiedy w przypadku wad słabiej zaznaczonych, szuka się też potwierdzenia w niektórych innych zmianach morfologii lub fizjologii.

Jak rozpoznać przodozgryz u dorosłych?

U dorosłych przodozgryzowi towarzyszy często dość wyraźnie obniżona pozycja języka, wymuszona wysunięciem żuchwy względem szczęki. Jeśli przodozgryzowi towarzyszy zgryz krzyżowy, to taką wadę zgryzu można diagnozować również po specyficznym wzorcu zużycia zębów dolnych i górnych. Dorośli z przodozgryzem sygnalizują także mniej lub bardziej dokuczliwe problemy z oddychaniem bądź funkcją wokalną.

Jak rozpoznać przodozgryz u dzieci?

Ponieważ zęby mleczne są dość wrażliwe, przodozgryz prowadzi często do ich uszkodzenia. Patologiczna relacja między szczęką a żuchwą sprawia też, że rozwija się ssanie górnej wargi, dziecko mówi mniej wyraźnie, a niekiedy skarży się też na bóle w obrębie żuchwy lub stawu skroniowo-żuchwowego. O ile z rozpoznaniem zaawansowanej wady nie ma większego problemu, o tyle na wczesnych etapach zmiany mogą być subtelne, dlatego tak ważne jest, żeby regularnie odwiedzać stomatologa, który będzie umiał je odkryć.

Przyczyny przodozgryzu

Pewną rolę w odgrywają w tym przypadku czynniki genetyczne, które determinują skłonność do wykształcenia takiej wady. Jest kilka chorób wrodzonych, przy których zgryz pojawia się przodozgryz, pojawia się on też często u dzieci cierpiących na rozszczep podniebienia. Dziś uznaje się, że przodozgryz wynika w większej części z uwarunkowań środowiskowych i zachowania: ssanie wargi górnej czy kciuka, powtarzający się patologiczny przerost migdałków podniebiennych to najczęstsze przyczyny.

Leczenie przodozgryzu

Najlepsze efekty leczenia ortodontycznego obserwuje się przy podjęciu działań jeszcze w wieku dziecięcym. Wtedy też możliwe jest zwykle kontrolowanie wady najmniej inwazyjnymi metodami. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku maksymalnie dokładne diagnostyka. Precyzyjnie wykonane fotografie rentgenowskie, jeśli trzeba, to pobranie modeli wycisków, zaplanowanie leczenia niekiedy z usunięciem zawiązków ostatnich trzonowców. To istotne, ponieważ często przodozgryz nie jest jedyną wadą, a współistnieją z nim zgryz otwarty lub pewne zmiany pojawiające się w zgryzie krzyżowym i metody leczenia dobiera się tak, aby usunąć je wszystkie.

Leczenie przodozgryzu o dorosłych

U dorosłych, ponieważ kości zakończyły już swój wzrost, stosuje się aparaty stałe. Jeśli łuki zębowe są wyraźnie zniekształcone i sam aparat ortodontyczny nie będzie rozwiązaniem wystarczającym, może być konieczna interwencja chirurga szczękowego.

Leczenie przodozgryzu u dzieci

U dzieci można zastosować aparat stały, ale najczęściej wystarczy użyć zdejmowanego aparatu ortodontycznego. W przypadku wady wrodzonej może być konieczne przeprowadzenie interwencji chirurgicznej, a w przypadku wad nabytych wprowadzenie ćwiczeń, które pozwolą wyzbyć się szkodliwych nawyków i nabrać prawidłowych wzorców ruchu szczęki.

Mamy sposób na przodozgryz

W HCentrum pracują najlepsi ortodonci, którzy są w stanie dobrać skuteczną metodę leczenia do wieku pacjenta i poziomu zaawansowania wady. Jeśli chcesz, żebyśmy przygotowali dla Ciebie indywidualny plan leczenia, uwzględniający Twoje indywidualne potrzeby i oczekiwania, skontaktuj się z nami. Umówimy się na pierwszą wizytę i pomożemy Ci odzyskać piękny, zdrowy uśmiech!