Polityka prywatności i informacje o zbieranych danych osobowych przez formularz kontaktowy / rejestracyjny.
1. Administratorem danych osobowych wysyłanych przez formularz kontaktowy jest podmiot
leczniczy Indywidualna Praktyka Lekarska Hanna Jasińska Ks. Leona Miszewskiego 12/13 80-239
Gdańsk o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5851132810
2. Zbierane dane osobowe to:
imię i nazwisko
adres e-mail
telefon
3. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane pytanie i/lub rejestracji wizyty w podmiocie leczniczym Indywidualna
Praktyka Lekarska Hanna Jasińska Ks. Leona Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk
4. Użytkownik może poprawić / zmienić / usunąć swoje dane, zgłosić skargę w przypadku
naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z
Indywidualna Praktyka Lekarska Hanna Jasińska Ks. Leona Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk
pisząc na adres e-mail: info@hcentrum.pl
formularz rejestracji/zapytania na stronie hcentrum.pl
dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 58 341 59 41
5. Dane osobowe wysyłane przez formularz kontaktowym nie zostaną wykorzystane do
profilowania użytkowników w żadnym zakresie.
6. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody w jeden ze sposobów podanych w pkt.
4.
7. Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego/rejestracyjnego jest dobrowolne.
Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie
danych osobowych) uniemożliwi wysłanie formularza.
Polityka plików cookies
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na
Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 Definicje
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem hcentrum.pl
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców
Administratora
Administrator – podmiot leczniczy Indywidualna Praktyka Lekarska Hanna Jasińska Ks. Leona
Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):
5851132810, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca
i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za
pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na
Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system
teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane
z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po
zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na
tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają
na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla
Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu
Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części
Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach
Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby
usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów
marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i
przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń
Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i
ulepszania Serwisu.
Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do
wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać
pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
Google Analytics
Google AdSense
Google AdWords
Facebook
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach
Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące
zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie
korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z
usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować
nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w
przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu
plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
ZADZWOŃ