Przemysław Jasiński

Lekarz implantolog, ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 2000r. W HCentrum Stomatologicznym pracuje od 2001 r.

Wykonuje zabiegi z zakresu:

Biografia

Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), German Society of Oral Implantology (DGOI) oraz International Congres of Oral Implantologists. W roku 2009 otrzymał tytuł lekarza implantologa uzyskawszy certyfikat Umiejętności Implantologicznej, a także nadane przez DGOI tytuły: Fellow, Diplomate Ekspert in Oral Implantology.Krajowy Konsultant systemu implantologicznego ICX. Posługuje się językiem angielskim.

Dyplomy i Certyfikaty