Zarząd i delegaci International Association for Orthodontics w 2021 roku jednogłośnie wybrali Hannę Jasińską na stanowisko prezydenta polskiej sekcji tej największej organizacji zrzeszającej wykwalifikowanych ortodontów. Jest to wielkie wyróżnienie, ponieważ IAO kładzie olbrzymi nacisk na doświadczenie, wykształcenie i praktyczną wiedzę, a stanowisko prezydenta sekcji krajowej jest jednocześnie wyrazem uznania za dotychczasowe dokonania. Nominacja na stanowisko […]