Radiologia

Podstawą skutecznego leczenia stomatologicznego oprócz doświadczenia i wiedzy lekarza jest nowoczesna diagnostyka.

Doposażanie naszej kliniki w nowe technologie aparaturowe, informatyczne i materiałowe pozwala nam na wykonywanie zabiegów z jeszcze większą dokładnością co przekłada się na sukces leczenia stomatologicznego.
Podstawowym badaniem diagnostycznym jest diagnostyka radiologiczna. Wykorzystywana w naszej klinice nowoczesna aparatura radiologiczna zapewnia naszym pacjentom bezpieczeństwo i dokładną diagnozę.
Wykonujemy zdjęcia punktowe (pojedynczego zęba), pantomograficzne oraz cefalometryczne.

Zdjęcia pojedynczego zęba

Zdjęcie pojedynczego zęba jest zdjęciem wewnątrzustnym. Badanie to wykorzystuje się w diagnostyce próchnicy zębów oraz stanów zapalnych miazgi i tkanek okołowierzchołkowych korzeni zębów.
Oprócz wykonywania zdjęć analogowych gdzie obraz otrzymujemy na kliszy, wykorzystujemy również cyfrowy system Digora, metodę radiowizjograficzną, której zaletą jest zdecydowanie mniejsza dawka promieniowania w porównaniu do tradycyjnej kliszy oraz krótki czas oczekiwania na zdjęcie, a także możliwość komputerowej obróbki zdjęcia ( wyostrzenie, powiększenie, obliczenie długości kanału).

Zdjęcia pantomograficzne (całego uzębienia)

RTG panoramiczny jest niezbędny podczas planowania leczenia stomatologicznego. Umożliwia ocenę nie tylko całego stanu uzębienia ale także stawów skroniowo-żuchwowych, żuchwy, zatok obocznych nosa, przegrody nosowej i wielu innych ważnych diagnostycznie elementów twarzoczaszki.
Zdjęcie panoramiczne jest zdjęciem zewnątrzustnym. Zaletami tego rodzaju badania jest krótki czas jego wykonania oraz niska dawka promieniowania. Badanie jest nieuciążliwe dla pacjenta.

Zdjęcia cefalometryczne (do analizy wad zgryzu)

Zdjęcie cefalometryczne jest zdjęciem niezbędnym do diagnostyki i ustalania planu ortodontycznego leczenia wad zgryzu. Pozwala na wykonanie dokładnej projekcji kości czaszki i kości twarzy. Uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienne twarde. Umożliwia wykrycie różnego rodzaju urazów, chorób oraz wad rozwojowych.


ZADZWOŃ