Endodoncja (leczenie kanałowe)

Leczenie endodontyczne jest przeprowadzane z powodu nieodwracalnych stanów zapalnych miazgi lub tkanek okołowierzchołkowych zęba. Jego celem jest dokładna dezynfekcja systemu kanałów, a następnie szczelne ich wypełnienie. Leczenie to może być przeprowadzone, w zależności od rozpoznania na jednej lub kilku wizytach.

Leczenie jednowizytowe

Istnieją przypadki, gdy całe leczenie endodontyczne można przeprowadzić jednoetapowo. Wówczas na jednej wizycie kanały zostają udrożnione, wydezynfekowane i wypełnione. Zaletą takiego postępowania jest oszczędność czasu oraz krótsze występowanie dolegliwości związanych z leczeniem.

Leczenie pod mikroskopem

Zdarza się, że na skutek anomalii anatomicznych lub zmian zachodzących w zębie z wiekiem, niektóre struktury (kanały dodatkowe, przewężenia) nie są widoczne gołym okiem. W takiej sytuacji wykonanie zabiegu w powiekszeniu daje szansę na dokładną dezynfekcję systemu endodontycznego, a tym samym na powodzenie całego leczenia.

Leczenie powikłań

Leczenie endodontyczne jest z natury trudne. Mikrorozmiar oraz nieprzewidywalność struktur, w których porusza się lekarz powodują, że łatwo o wystąpienie powikłań. Do najczęstszych zalicza się:
- odłamanie korony / ściany zęba,
- perforacja,
- złamanie narzędzia,
- przebarwienie korony,
- nieodnalezienie wszystkich kanałów,
- odma.

Powtórne leczenie kanałowe

Leczenie endodontyczne należy przeprowadzić powtórnie, gdy istnieje ryzyko przedostania się bakterii lub pozostawienie ich w systemie kanałów. Dzieje się tak w przypadku niewłaściwego wypełnienia kanału lub nieszczelnej odbudowy części koronowej, pozwalającej na wnikanie drobnoustrojów do komory zęba.

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych

Złamanie narzędzia w kanale jest jednym z głównych powikłań leczenia endodontycznego. Często warunkiem powodzenia terapi jest usuniecie tej przeszkody z przestrzeni kanału. O konieczności wykonania takiej procedury decyduje lokalizacja instrumentu, a także wyjściowy stan miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.


ZADZWOŃ